safetyfirst

Is het hier veilig?

Iets verder in de coupe hoor ik een vrouw zeggen: “Ja maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen”. Terwijl mijn oren zich spitsen gaat ze verder: “Ik krijg al verontwaardigde blikken wanneer ik in de weekstart vraag of iemand nog hulp nodig heeft. Het lijkt wel of iedereen met elkaar heeft afgesproken om het er niet over te hebben, de spanning hangt in de lucht”.

Ik kon de situatie al voor me zien omdat ik dit regelmatig in de praktijk tref: teams waar psychologische veiligheid ontbreekt en ingewisseld is met schone schijn of collectief doodzwijgen. Werken in zo’n team voelt vaak als stroop: alles gaat moeizamer en trager. Neem daarbij dat de prestaties vaak beneden pijl liggen en je weet meteen dat het de moeite waard is om daar iets aan te doen.

Recent onderzoek bij Google onder 180 teams heeft namelijk aangetoond dat veiligheid een van de meest belangrijke sleutels is voor succesvol functionerende teams en niet, zoals vaak gedacht, de samenstelling van het team of de individuele ambities.

Dat biedt de kans om in elk team te werken aan een sfeer waarin teamleden gezamenlijk geloven dat ze kunnen zeggen wat ze willen zonder daar negatieve consequenties door te ervaren. Een eenvoudige oefening om dit te bevorderen is om de weekstart, of elk ander overleg, te beginnen met een check-in. Een moment waarop je nagaat bij iedereen hoe je er bij zit:

  • groen = aanwezig met attentie
  • geel =ok maar soms afgeleid
  • rood=ik kan mijn hoofd er niet bij houden

In het begin voelt dat in een onveilig team nog onwennig, maar al snel merk je dat teamleden ervaren dat deze vorm de ruimte biedt om te zeggen wat je wilt. Daarna kun je stap voor stap werken aan het . Dat dit laatste van groot belang is blijkt wel uit de voorbeelden die we kennen uit de media waarbij medische missers voorkomen hadden kunnen worden wanneer en meer sprake was van een ‘open cultuur’. Ken je zo’n team en gun je ze een beter werkklimaat? Stel dan eens de vraag ‘is het hier veilig?’ of laat ze de check doen op www.teamfitcheck.nl.